Tutustu Invesdor-kampanjaammeLue lisää

MoveSole-älypohjallisen avulla luotettavaa paranemisen seurantaa

MoveSole-älypohjallinen vastaa terveydenhuollon tarpeeseen tarkkaan ja helposti toteutettavaan kävelyn mittaamiseen.

MoveSole-älypohjallinen tukee kävelyn analyysia

MoveSole-sovelluksesta ammattilaisen on helppo nähdä tarkasti ja luotettavasti, miten potilas kävelee. Hoitotoimenpiteet, potilasohjeet ja paranemisen seuranta perustuvat siis kävelyn mittaamiseen.

Kävelyä voidaan nyt mitata myös vastaanoton ulkopuolella

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat kaivanneet tukea kävelyn seurantaan erityisesti vastaanoton ulkopuolella, sillä ihmiset kävelevät arjessa eri tavalla kuin vastaanotolla ammattilaisen seuratessa muutaman askeleen kävelyä.

Kävelyn seurannan luotettavuus paranee

MoveSole-älypohjallinen on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisen tueksi myös vastaanoton ulkopuolella valvotussa kotikäytössä: ammattilaiselle kertyy näyttöä hoidon vaikuttavuudesta myös vastaanottokäyntien väillä. Näin kävelyn mittaustulosten määrän moninkertaistuminen takaa seurannan luotettavuuden.

MoveSole StepLab

MoveSolen ratkaisu perustuu sensoreilla varustettuihin askellusta mittaaviin älypohjallisiin. Käyttöliittymänä toimii mobiilisovellus, jonka avulla mittaustuloksia voidaan tarkastella visuaalisesti älypuhelimen näytöltä tai sovelluksen tuottamalta raportilta.

 

MoveSole-älypohjallinen ei ole sidottu yksinomaan vastaanottokäyttöön

MoveSole-älypohjallinen on osa potilaan arkipäivää. Se mittaa potilaan kävelyä paitsi vastaantotolla myös sen ulkopuolella. MoveSole-älypohjallinen on käyttövalmis alle minuutissa. Sitä on helppo käyttää, ja se on kestävä myös potilaan kotikäytössä.

MoveSole-älypohjallinen

MoveSole-älypohjallisessa yhdistetään uniikkia sensoriteknologiaa ja painetun älyn tuotantoteknologiaa. Pohjallisen seitsemän sensoria keräävät laboratoriotasoista dataa askelluksesta. MoveSole-älypohjallinen lähettää kävelyn mittaustulokset reaaliaikaisesti analyysia varten mobiilisovellukseen.

MoveSole-sovellus

Pohjallisen tuottamien mittaustulosten hyödyntäminen tapahtuu mobiilisovelluksen avulla. Sovellus kerää kaikesta askelluksesta sekä visuaalisen että tekstimuotoisen raportin.

Sovelluksessa voidaan analysoida helposti tiettyä yksityiskohtaa tai kävelyä kokonaisuudessaan.

Raportin tietoja voidaan hyödyntää heti, mutta myös myöhemmin hoidon vaikuttavuuden seurannassa.

WordPress Video Lightbox Plugin