Lue lisää

MoveSole StepLab mittaa liikkumista ihmisten arkielämässä

MoveSole-älypohjallinen vastaa asiantuntijoiden tarpeeseen tarkkaan ja helposti toteutettavaan liikkumisen mittaamiseen.

MoveSole-mittauspohjallinen tukee liikkumisen analyysia

MoveSole-sovelluksesta asiantuntijan on helppo nähdä tarkasti ja luotettavasti, miten henkilö liikkuu. Tarvittavat toimenpiteet, ohjeet ja muutosten seuranta perustuvat siis kävelyn ja liikkumisen mittaamiseen.

Liikkumista voidaan nyt mitata myös laboratorion ulkopuolella

Asiantuntijat ovat kaivanneet tukea kävelyn ja liikkumisen seurantaan erityisesti laboratorion ulkopuolella, sillä ihmiset liikkuvat arjessa eri tavalla kuin mittaustilanteessa asiantuntijan seuratessa muutaman askeleen kävelyä.

Seurannan luotettavuus paranee riittävän mittausdatan myötä

MoveSole-mittauspohjallinen on tarkoitettu asiantuntijan tueksi myös valvotussa kotikäytössä: näyttöä toimenpiteiden vaikuttavuudesta kertyy luonnollisessa elinympäristössä.

MoveSole StepLab

MoveSolen ratkaisu perustuu sensoreilla varustettuihin askellusta mittaaviin MoveSole-mittauspohjallisiin. Käyttöliittymänä toimii mobiilisovellus, jonka avulla mittaustuloksia voidaan tarkastella visuaalisesti MoveSole-päätelaitteen näytöltä tai sovelluksen tuottamalta raportilta.

 

MoveSole-mittauspohjallinen ei ole sidottu yksinomaan mittauslaboratorioon

MoveSole-mittauspohjallinen on osa arkielämää. Se mittaa liikkumista paitsi laboratoriossa myös sen ulkopuolella. MoveSole-mittauspohjallinen on käyttövalmis alle minuutissa. Sitä on helppo käyttää, ja se on kestävä myös mitattavan henkilön omassa käytössä.

MoveSole-mittauspohjallinen

MoveSole-mittauspohjallisessa yhdistetään uniikkia sensoriteknologiaa ja painetun älyn tuotantoteknologiaa. Pohjallisen seitsemän sensoria keräävät laboratoriotasoista dataa liikkumisesta. MoveSole-mittauspohjallinen lähettää mittaustulokset reaaliaikaisesti analyysia varten MoveSole-päätelaitteeseen.

MoveSole-päätelaite

Pohjallisen tuottamien mittaustulosten hyödyntäminen tapahtuu mobiilisovelluksen avulla päätelaitteessa. MoveSole-päätelaite kerää kaikesta mittausdatasta hyvin havainnollisen visuaalisen raportin.

Mittausraportin avulla voidaan analysoida helposti tiettyä yksityiskohtaa tai liikkumista kokonaisuudessaan.

Raportin tietoja voidaan hyödyntää heti, mutta myös myöhemmin toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannassa.

WordPress Video Lightbox Plugin