Tutustu Invesdor-kampanjaammeLue lisää

Tarinamme

MoveSole perustettiin vuonna 2014, vaikkakin tarina itse asiassa alkoi jo muutamaa vuotta aiemmin teknologian kehitysprojektina. Uuden yrityksen rahoittajaksi lähti yksityisiä sijoittajia ja pääomasijoittaja Butterfly Ventures. Lisäksi yrityksellä on Tekes-tuotekehitysrahoitusta.

MoveSole-tiimissä on yhdistyneenä sopivasti kokemusta ja nuorta energisyyttä. Osaamista tiimistä löytyy laaja-alaisesti teknologian ja terveydenhuollon alalta, myynnistä ja markkinoinnista sekä yrityksen kehittämisestä ja rahoituksesta.

Älypohjallisen kehittämisen keskeinen vaatimus sen kehittämisen alusta saakka on ollut helppokäyttöisyys. Terveydenhuollon ammattilainen tarvitsee käyttöönsä erittäin helposti ja nopeasti omaksuttavan työkalun, jonka käyttö on myös helppoa ja vaivatonta.

Eero Kaikkonen
CEO, perustaja
Eerolla on mittava 25 vuoden kokemus yrittäjyydestä. Hän aloitti yrittäjäuransa Hantro Products Oy:n perustajana ja toimitusjohtajana vastuullaan yhtiön strategiakehitys 16 vuoden ajan. Yhtiö kasvoi tuona aikana kahden henkilön mikroyrityksestä 80 työntekijän liikevaihdoltaan 10 MEUR kannattavaksi teknologiatuoteyritykseksi. Hän keräsi pääomarahoitusta yhtiölle kaikkiaan 20 MEUR. Eero vastasi vuonna 2007 toteutuneesta yhtiön myynnistä USA:ssa pörssilistatulle yritykselle (On2 Technologies) kauppahinnalla 60 MUSD. Yritysmyynnin jälkeen Eero siirtyi On2:n USA:n pääkonttorille vastaamaan yhtiön strategiasta, tuotestrategiasta ja markkinoinnista. Suomeen paluun jälkeen Oulun Yrityskiihdyttämön vetäjänä vuosina 2012-2014 Eero valmensi yhteensä 19 startup-yritystä kuuden kuukauden valmennusohjelman mukaisesti. Vuodesta 2014 Eero on MoveSole-tiimissä vastannut yhtiön strategiasta, liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvun rahoituksesta.
Vesa Kajanus
CTO, perustaja
Vesa kuuluu tiimimme kokeneeseen kaartiin. Hän on tehnyt mittaustekniikkaan liittyvää työtä asiantuntijana koko työuransa ajan. Digitaali- ja analogiasignaalien analysoinnin asiantuntijatehtävistä hänellä on kaikkiaan 30 vuoden kokemus. Vesa on aloittanut sensoriteknologian kehittäjän työn noin 20 vuotta sitten tutkijana Kuopion yliopistolla. Muutaman yliopistovuoden jälkeen teknologian kehittäminen jatkui Nokialla. Kiinnostus sensoriteknologiaan innosti Vesan tutkimaan ihmisen kävelyä askelluksen mittaamisen näkökulmasta. Sitä työtä hän jatkaa edelleen nykyisessä työtehtävässään MoveSole-tiimissä, jossa Vesan vastuulla on sulautetun elektroniikan, sensoriteknologian ja valmistusprosessien kehittäminen. Vesalle on myönnetty kuusi pääosin sensoriteknologiaan liittyvää patenttia.
Miro Kuusijärvi
Projektipäällikkö
Mirolla on aikaisempaa työkokemusta yritysten työnjohtotehtävistä eri toimialoilta. Vaikka insinööriksi valmistumisesta on kulunut vasta vähän aikaa, Mirosta on jo nyt kehkeytynyt taitava mobiilisovellusten käyttöliittymäsuunnittelija. Innostus teknologiaan nähtiin myös opiskeluaikana, kun hän valmistui hyvillä arvosanoilla vuoden muita opiskelijoita nopeammassa aikataulussa. Jo insinööriopintojen opinnäytetyötä tehdessään hän on perehtynyt MoveSole-älypohjallisen toimintaan ja teknologiaan. MoveSole-tiimissä Mirolle on karttunut osaamista tuotesuunnittelusta sekä sulautetun elektroniikan että ohjelmiston osalta. Hän toimii MoveSolen tuotekehitysprojektien projektipäällikkönä.
Markus Suvanto
Senior algorithm engineer
DI-opinnot Markus on tehnyt Oulun yliopistossa. Hän on aloittanut työuransa vuonna 1995 Oulun yliopiston matematiikan jaoksella. Vuonna 1999 Markuksesta tuli Hantro Products Oy:n työntekijä. Ja siitä hän siirtyi yritysostojen myötä ensin On2 Technologies-yhtiön ja sen jälkeen Googlen palvelukseen. Näissä eri työtehtävissä Markukselle on kertynyt yli 15 vuoden kokemus ohjelmoinnista ja algoritmien kehittämisestä. Työuransa aikana hänen keksinnöistään on myönnetty useita algoritmipatentteja kansainvälisille teknologiayhtiöille kuten esimerkiksi teknologiayhtiö Googlelle. MoveSole-tiimissä Markus vastaa yhtiön tuotteiden mittausalgoritmeista.
Jaana Kananen
Laatupäällikkö
Jaana on prosessitekniikan DI, jonka työkokemukseen ovat kuuluneet laatuun ja elektroniikkaan liittyvät tehtävät 20 vuoden ajalta. Jaana on ehtinyt tehdä laadun hallintaan ja varmistamiseen liittyviä työtehtäviä hyvin monipuolisesti. Viimeisin esimerkki on lääkinnällisten laitteiden laadunhallintajärjestelmän ISO 13485 mukaisen dokumentaation sekä toimintatapojen- ja prosessien luominen ja käyttöönotto, mistä kyseiselle MoveSolen yhteistyökumppanille on myönnetty laadunhallintajärjestelmän sertifikaatti 10/2017. Tämän lisäksi Jaanan vastuulla on ollut tuotteiden laadun ja luotettavuuden varmistaminen tuotekehitysprojekteissa sekä alihankinta- ja asiakasyhteistyö tuotteen laatuun liittyen. Jaana on myös toiminut pääauditoijana ja arviointiryhmän jäsenenä toimittaja-auditoinneissa ja yrityksen sisäisissä auditoinneissa sekä kotimaassa että ulkomailla. Jaana jatkaa laadun hallintaa ja varmistamista MoveSole-tiimin laatupäällikkönä.
Antti Kyllönen
Systems engineer
Tietotekniikka on ollut Antin mielenkiinto lähes koko hänen ikänsä. Innostus ja paneutuminen häntä kiinnostaviin asioihin näkyy myös hänen opinnoissaan, kun hän valmistui insinööriksi erinomaisin arvosanoin vuoden verran suunniteltua nopeammalla aikataululla. Antti on nuoresta iästään huolimatta jo kokenut MoveSole-tiimin jäsen. Hän on nimittäin tehnyt opiskeluunsa liittyvät yritysprojekti-opinnot, harjoittelut ja opinnäytetyön yhtiölle. Nyt Antti vastaa MoveSole-älypohjallisen tuotejärjestelmästä ja sen rajapinnoista. Antin erikoisosaamisalaa on BLE-protokolla (Bluetooth Low Energy).
Ville Varanka
Test engineer
Villen ura teknologiatyössä käynnistyy lähiaikoina, kun hänen MoveSolelle tekemä tuotetestaukseen liittyvä insinööriopintojen opinnäytetyö valmistuu. Villen työ MoveSole-tiimin jäsenenä on pääasiassa MoveSole-älypohjallisen tuotetestausta. Sen lisäksi hän toimii sulautettujen järjestelmien kehittäjänä ja toteuttajana.
Minna Lappi
COO
Minna on tehnyt työtä koko uransa ajan terveydenhuollon parissa eri työtehtävissä. Kokemusta on kertynyt hammaslääkärin työstä sekä ohjelmistoratkaisujen kehittämisestä ja markkinoinnista terveydenhuollon ammattilaisille yhteensä noin 20 vuoden ajalta. Viime vuosina Minna on toiminut konsulttina keskittyen asiakasprojekteissa pääosin digitaalisten ratkaisujen yhteensovittamiseen toimintaprosessien kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksissä. MoveSole-tiimissä hän vastaa yhtiön hallinnosta ja markkinoinnista.
Mika Määttänen
Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Mikalla on yli 25 vuoden kokemus kuntoutuksen asiantuntijatyöstä sekä julkisen terveydenhuollon sektorilla Helsingin kaupungin organisaatiossa että yksityisen terveydenhuollon puolella Orton Oy:n palveluksessa. Mikalla on julkaisuja kuntoutuksen alan lehdissä ja hän on ollut kirjoittajana muutamassa alan ammattilaisille suunnatussa kirjassa. Hän myös luennoi terveydenhuollon tapahtumissa kuntoutukseen liityvistä ajankohtaisista aiheista. Mikan vahva kuntoutuksen osaaminen oli merkittävässä roolissa MoveSole-älypohjallisen nykyversion määrittelyvaiheessa. Nykyisessä työssään Mika toimii operatiivisena johtajana (COO) Össur Finland Oy:ssa.
Sami Puoskari
Advisor – T&K
Sami on toiminut työurallaan 15 vuoden aikana mobiiliteknologiaan liittyvissä sekä yrityksille että kuluttajille suunnattujen tuotteiden tuotekehitysprojekteissa suunnittelu- ja projektinjohtotehtävissä. Hän on vastannut MoveSolen lääkinnällisen laitteen tuotekehityksen johtamisesta kahden vuoden ajan. Nykyisin Sami työskentelee autoteollisuudessa toimivassa teknologiayrityksessä projektipäällikkönä.
Seppo Mäkinen
Advisor – rahoitus
Sepolla on noin 30 vuoden kansainvälinen sijoittajakokemus (rahastoissa: Sitra/Investment director, BioFund/Founder Managing Partner, Merieux Developpement/Regional Partner sekä nykyisin Pathena/Partner) ja kokemus hallitustyöskentelystä noin 40 yhtiössä, joista yli puolet Suomen ulkopuolella. Seppo on ollut sijoittajana mukana kahdeksassa kansainvälisessä pörssilistautumisessa sekä noin 30 kansainvälisessä yrityskaupassa. Hän on kerännyt yli 300 MEUR rahoitusta eri rahastoille ja yhtiöille. Sepon työkokemus ennen sijoitustoimintaa on kertynyt tutkimus- ja kehityshankkeissa ja myynnissä (Millipore/Waters).
WordPress Video Lightbox Plugin