Mobiili kävelyn ja liikkumisen mittalaite

Objektiivista dataa kävelyanalyysin tueksi

 

Kävely on ihmisen luonnollinen tapa liikkua. Joskus siitä voi aiheutua monenlaisia ongelmia kehon eri osiin.
Kävelyn ja liikkumisen mittaamisesta saatava objektiivinen data on avain luotettavaan kävely- ja liikeanalyysiin.
Kävelyn mittaustuloksia tarvitaan kävelystä johtuvien vaivojen ennaltaehkäisemiseen ja kuntoutuksen aikana paranemisen seurantaan.

 

Kävelyn ja liikkumisen mittaamista ihmisten luonnollisessa elinympäristössä

 

Kävelyä ja liikkumista on hyödyllistä mitata ihmisen liikkuessa. Tavoitteena on tunnistaa ihmisen luonnolliset liikeradat.
Mittaaminen ei ole enää sidottu yksinomaan laboratorioihin tai vastaanotoille. Liikkumista voidaan mitata siellä, missä ihmiset luontaisesti liikkuvat.