Tarinamme

Eero Kaikkonen
Vesa Kajanus
Markus Suvanto
Minna Lappi

movesole-tiimi

Avain-henkilöt

MoveSole on vuonna 2014 perustettu terveysteknologiayritys. Yhtiön erityisosaamista on sensoriteknologiaan perustuva voiman ja paineen mittaaminen erilaisissa ympäristöissä.
Yhtiö hyöyntää sensoriteknologiaa ihmisten kävelyn mittaamisessa. Tavoitteena alkumetreiltä saakka on ollut kehittää ja rakentaa helppokäyttöinen ja tarkka mobiili mittalaite aluksi vain kävelyn mutta myöhemmin myös muuhun ihmisen liikkumisen mittaamiseen. Kehittämissään tuotteissa yhtiön innovaatio on ollut sensoriteknologian ja tuotantoteknologiassa painetun älyn yhdistäminen aivan uudella tavalla.
Tiimi toimii kokonaisuudessaan Oulussa. Kullakin tiimin avainhenkilöllä on mittava kokemus omalla alallaan.
Eero Kaikkonen
Eero Kaikkonen        CEO, perustaja

Eerolla on mittava 25 vuoden kokemus yrittäjyydestä. Hän aloitti yrittäjäuransa Hantro Products Oy:n perustajana ja toimitusjohtajana vastuullaan yhtiön strategiakehitys 16 vuoden ajan. Yhtiö kasvoi tuona aikana kahden henkilön mikroyrityksestä 80 työntekijän liikevaihdoltaan 10 MEUR kannattavaksi teknologiatuoteyritykseksi. Hän keräsi pääomarahoitusta yhtiölle kaikkiaan 20 MEUR. Eero vastasi vuonna 2007 toteutuneesta yhtiön myynnistä USA:ssa pörssilistatulle yritykselle (On2 Technologies) kauppahinnalla 60 MUSD. 

Yritysmyynnin jälkeen Eero siirtyi On2:n USA:n pääkonttorille vastaamaan yhtiön strategiasta, tuotestrategiasta ja markkinoinnista. 

Suomeen paluun jälkeen Oulun Yrityskiihdyttämön vetäjänä vuosina 2012-2014 Eero valmensi yhteensä 19 startup-yritystä kuuden kuukauden valmennusohjelman mukaisesti. 

Vuodesta 2014 Eero on MoveSole-tiimissä vastannut yhtiön strategiasta, liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvun rahoituksesta.

Vesa Kajanus
Vesa Kajanus                    CTO, perustaja 

Vesa kuuluu tiimimme kokeneeseen kaartiin. Hän on tehnyt mittaustekniikkaan liittyvää työtä asiantuntijana koko työuransa ajan. Digitaali- ja analogiasignaalien analysoinnin asiantuntijatehtävistä hänellä on kaikkiaan 30 vuoden kokemus. 

Vesa on aloittanut sensoriteknologian kehittäjän työn noin 20 vuotta sitten tutkijana Kuopion yliopistolla. Muutaman yliopistovuoden jälkeen teknologian kehittäminen jatkui Nokialla. 

Kiinnostus sensoriteknologiaan innosti Vesan tutkimaan ihmisen kävelyä askelluksen mittaamisen näkökulmasta. Sitä työtä hän jatkaa edelleen  nykyisessä työtehtävässään MoveSole-tiimissä, jossa Vesan vastuulla on sulautetun elektroniikan, sensoriteknologian ja valmistusprosessien kehittäminen. 

Vesalle on myönnetty kuusi pääosin sensoriteknologiaan liittyvää patenttia.

Markus Suvanto
Markus Suvanto              algoritmi-insinööri

DI-opinnot Markus on tehnyt Oulun yliopistossa. Hän on aloittanut työuransa vuonna 1995 Oulun yliopiston matematiikan jaoksella.

 Vuonna 1999 Markuksesta tuli Hantro Products Oy:n työntekijä. Ja siitä hän siirtyi yritysostojen myötä ensin On2 Technologies-yhtiön ja sen jälkeen Googlen palvelukseen. Näissä eri työtehtävissä Markukselle on kertynyt yli 15 vuoden kokemus ohjelmoinnista ja algoritmien kehittämisestä. 

Työuransa aikana hänen keksinnöistään on myönnetty useita algoritmipatentteja kansainvälisille teknologiayhtiöille kuten esimerkiksi teknologiayhtiö Googlelle. 

MoveSole-tiimissä Markus vastaa yhtiön tuotteista kokonaisuudessaan ja erityisesti niiden mittausalgoritmeista.

Minna Lappi
Minna Lappi                    CMO

Minna on tehnyt työtä koko uransa ajan terveydenhuollon parissa eri työtehtävissä: Aluksi  hammaslääkärin työssä huomioiden erityisesti lääkäri-potilassuhteen ja työskennellen myös potilaiden kanssa, joilla on erityistarpeita.

Usean vuoden ajan Minna työskenteli monikansallisessa ohjelmistotalossa, joka kehittää ja toimittaa ohjelmistoratkaisuja terveydenhuollon ammattilaisille. Hänen työtehtäviään oli suun terveydenhuollon johtaminen, asiakastoimitusten ja -palvelujen johtaminen sekä Terveydenhuollon yksikön johtoryhmässä toimiminen. 

Viimeisimmäksi Minna on toiminut konsulttina keskittyen asiakasprojekteissa pääosin digitaalisten ratkaisujen yhteensovittamiseen toimintaprosessien kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksissä. 

MoveSole-tiimissä hän vastaa yhtiön hallinnosta ja markkinoinnista.